لینک مستقیم جزوه فیزیو لوژی انسان

کلمات کلیدی:دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان,جزوه فیزیو لوژی انسان,فیزیو لوژی انسان,دانلود فیزیو لوژی انسان,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار,پروژه ,تحقیق ,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

هموستاز:

هموستاز اساس فیزیولوژی انسان است.

هموستاز به مجموعه فرا یندها یا فعل و انفعاالتی که در بدن رخ میدهد گفته می شود که سرانجام آن یک حالت پایدار

فیزیولوژیکی است که در این حالت پایدار اصل بر عالیترین هماهنگی عملکردی بین عملکردهای گوناگون بدن

انسان یا عملکردهای گوناگون دستگاههای اندامی بدن انسان است.

نکته بسیار مهم: هموستاز وضعیتی است ناپایدار .

هموستاز شرایطی است ناپایدار بدین معنی که هموستاز فیزیولوژیک دست کم تحت تأثیر دو دسته عامل است:

external factors بیرونی عوامل -1

internal factors درونی عوامل -2

نکته مهم : عوامل بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند.

مثال :هوای بیرون سرد می شود)external (گرما در بدن تولید می شود)internal (برعکس گرما در بدن تولید

میشود )internal ( دما به بیرون فرستاده می شود یا به عبارت دیگر پذیرش گرمای درون بدن)external (.

نتیجه :هموستاز نتیجهی دادو ستدهای درونی و بیرونی است.

نتیجه مهمتر : تا زمانیکه این داد و ستد بین بیرون و درون منطقی باشد بدن هموستاز طبیعی دارد و زمانیکه این داد

و ستد از حد منطقی و طبیعی فراتر رفت هموستاز طوری بهم میریزد که:

1- زمان بازیافتش طوالنی می شود این یعنی بیماری خفیف

2- زمانی بازیافتش خیلی طوالنی می شود

3- ممکن است زمان بازیافتش هم طوالنی شود هم به مداخله جدید نیاز داشته باشد مثل فارمالوژیکال فاکتور)عامل

دارویی(

جمع بندی کلی از بحث ها :

1- عوامل برهم زننده هموستاز:بر اثر هر نوع استرسی که به بدن وارد می شود هموستاز بهم می خورد یعنی تعادل

پایدار عملکردی بین بخشهای مختلف بدن بهم می ریزد.

مثال سرما ، گرما ،هوای آلوده و ... در همه اینها ، بدن بر اثر مواجه شدن با آنها هموستازش بهم می ریزد.

2- عوامل مقابله کننده بدن :عواملی که به بدن این توانایی را می دهند سریع هموستاز را بازیافت کند.

بین این دو عامل همیشه رقابت وجود دارد.

همهی عوامل برهم زننده در یک کلمه خالصه می شوند >>تحریکات<<.آن چیزی که می آید هموستاز را بهم میزند

تحریکات است .

بطور کلی فیزیولوژی بدن انسان طوری طراحی شده که می تواند همه عوامل برهم زننده را پاسخ دهد

مثال ما گرسنه می شویم )عامل برهم زننده( گلوکز خیلی پایین می افتد ،عوامل هورمونی خیلی فعال می شود.

بیماری از نظر فیزیولوژیک : عبارتست از عدم بازیافت هموستاز، هرگاه عوامل مقابله کننده نتوانند عوامل برهم

زننده را دفع کنندبیماری غلبه پیدا میکند.

فیزیولوژی دانشی است صرفا مبتنی برآناتومی به بیان دیگر بدن بطور کلی یک استراکچری دارد ،این استراکچر در

یک دانش خاص به نام آناتومی مطالعه می شود.

بدن یک فانکشنالی دارد ، آنچه فانکشنال را بررسی میکند فیزیولوژی است .

نکته مهم : بین این دو interaction )تعامل(وجود دارد و تمایز امکان پذیر نیست.

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.06 MB

تعداد صفحه:36

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری حمایت اجتماعی:مبانی نظری وپیشینه حمایت اجتماعی ,پیشینه نظری حمایت اجتماعی ,مبانی نظری حمایت اجتماعی , حمایت اجتماعی ,مبانی, نظری, حمایت ,اجتماعی

طراحی سیستم حسابداری شركت پیمانكاری آب و فاضلاب:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران:اهرم بدهی عملیاتی,بازده آتی حقوق صاحبان سهام ,شركت های پذیرفته شده, بورس اوراق بهادار تهران,اهرم بدهی قراردادی, اهرم بدهی برآوردی, بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پاورپوینت وندالیسم اجتماعی چیست:پاورپوینت وندالیسم اجتماعی چیست,دانلود پاورپوینت وندالیسم اجتماعی چیست,پاورپوینت رایگان وندالیسم اجتماعی چیست,پاورپوینت تعریف وندالیسم اجتماعی چیست,پاورپوینت مفهوم وندالیسم اجتماعی چیست,پاورپوینت تخریب گرایی چیست,پاورپوینت مفهوم تخریب گرایی,پاورپوینت وندالیسم چیست,پاورپوینت مفهوم وندالیسم چیست,پاورپوینت وندالیسم فرهنگی,دانلود وندالیسم اج

پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( کشورگشایان بی رحم):کشورگشایان بی رحم,درس 21 مطالعات پنجم ابتدایی,پاورپوینت درس کشورگشایان بی رحم ,اسلاید درس بیست و یک مطالعات پنجم,اسلاید کلاس هوشمند پنجم ابتدایی,حمله مغول ها ,حمله تیمور ,حمله هلاکو به ایران

پاورپوینت زیست بوم ها در خطرند (درس 6 مطالعات اجتماعی نهم):زیست بوم ها در خطرند,پاورپوینت زیست بوم ها در خطرند,دانلود پاورپوینت زیست بوم ها در خطرند,مطالعات اجتماعی,پاورپوینت مطالعات اجتماعی,دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی,پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی نهم زیست بوم ها در خطرند زیست بوم ها در خطرند,پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی نهم,پاورپوینت مطالعات اجتماعی نهم ,پاورپوینت زیست بوم ها در خطرند

پاورپوینت تحلیل پردیس هنرهای زیبا:تحلیل پردیس هنرهای زیبا

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:دلایل عمده عملكرد پایین قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در ایران,تاریخچه پرورش قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,آشنایی اجمالی با قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,اندام شناسی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,نامگذاری علمی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,‌چرخ زندگی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,ژنتیك قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید,روشهای

قالب psd سی اچ موزیک:قالب,قالب موزیک,قالب لایه باز موزیک,قالب پی اس دی موزیک,قالبpsd موزیک,قالب psd موزیک

پاورپوینت بناهای تاریخی:دانلود پاورپوینت بناهای تاریخی,بررسی بناهای تاریخی,پاورپوینت معماری,آشنایی با بناهای تاریخی ایران,ایران كهن,پاورپوینت آشنایی با بناهای تاریخی,قدیمی ترین بناهای ایران,بناهای تاریخی ایران,پاورپوینت بناهای تاریخی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق